SubCommin infografiikat

Löydät suomenkieliset infografiikat ja niiden latauslinkit täältä:

1 | Kuka käyttää tekstityksiä?

2 | Erilaisia tekstityksiä

3 | Av-käännösala

4 | Tekstityskääntäminen on tasapainoilua

Nämä infografiikat ovat SubCommin yhteisön jäsenten vapaaehtoistyön tulosta. Idea infografiikoista syntyi joulukuussa 2022 SubCommin Subtitle Chat -tapahtumassa. Subtitle Chatit ovat epävirallisia nettikeskusteluja, jotka keskittyvät av-kääntäjiä ja alan tutkijoita kiinnostaviin aiheisiin. Joulukuun 2022 Chat-tapahtumassa aiheena oli “Mitä haluaisin ystävieni tietävän työstäni”. Keskustelun aikana yksi osallistujista mainitsi, että tekstityskääntämisestä kertovat infografiikat voisivat olla hyödyllisiä, jotta tekstityskääntäminen ja av-kääntäjän työ tulisivat tutummiksi suurelle yleisölle sekä ystäville, jotka tietävät työstä hyvin vähän. Pidimme ideasta niin paljon, että päätimme tehdä siitä totta, ja nyt, reilu vuosi myöhemmin, meillä on neljä infografiikkaa, joissa selitetään erilaisia tekstityskääntämiseen ja tekstityksiin liittyviä aiheita. Infografiikat on suunnitellut kääntäjistä ja tutkijoista koostuva työryhmä. Työryhmä tapasi useaan otteeseen nettityöpajoissa, joissa ideoitiin ensin aiheita ja visuaalisia teemoja grafiikoita varten ja sen jälkeen kirjoitettiin tekstit. Infografiikoiden visuaalisen ilmeen on luonut graafinen suunnittelija Hannah O’Connor. 

A busy group work station pictured from above, with four laptops and headphones, phones, tablets on a table. A couple of pairs of hands can be seen on the laptops.
Photo by Marvin Meyer on Unsplash

Infografiikat on jaettu kahteen ryhmään: kaksi ensimmäistä esittelee tekstityksiä ja toiset kaksi kertovat tekstityskääntämisprosessista. Ensimmäinen tekstityksiin tuotteena keskittyvä infografiikka ”Kuka käyttää tekstityksiä?” kuvailee tekstitysten käyttötarkoituksia eri käyttäjäryhmien näkökulmasta. Seuraava infografiikka ”Erilaisia tekstityksiä” listaa ja esittelee lyhyesti yleisimmät tekstitystyypit. Ensimmäinen prosessia kuvaava infografiikka ”Av-käännösala” esittää, kuinka monta erilaista työtehtävää ammattikääntäjän työhön kuuluu. Viimeinen infografiikka ”Tekstityskääntäminen on tasapainoilua” näyttää, millaisia vaikeita päätöksiä kääntäjä kohtaa käännöstekstityksiä luodessaan.  

Jokaisella infografiikalla on oma sivu nettisivullamme. Sivuilta löytyy lisätietoa infografiikasta (englanniksi) sekä linkkejä aiheesta lisälukemista kaipaaville. Toivomme, että kaikki tämä informaatio antaa realistisen katsauksen tekstityksistä ja

Decorative image: A lit-up orange arrow on a brick wall.
Lähettämällä palautetta voit auttaa meitä hakemaan rahoitusta uusille infografiikoille!
Photo by kaleb tapp on Unsplash

tekstityskääntämisestä, varsinkin niille, jotka tietävät alasta vain vähän. Kuulemme mielellämme mielipiteitä infografiikoista. Jos sinulla on kommentteja, ideoita tuleviin infografiikkoihin tai kertomuksia siitä, millä tavalla infografiikat ovat olleet sinulle hyödyllisiä, pyydämme lähettämään sähköpostia osoitteeseen projectsubcomm@gmail.com. Palaute voi auttaa meitä rahoittamaan infografiikkaprojektia myös tulevaisuudessa. 

Infografiikat on tarkoitettu suurelle yleisölle eli ihmisille, jotka eivät itse työskentele av-kääntämisen parissa, mutta jotka ovat kiinnostuneita oppimaan lisää aiheesta. Grafiikat voivat kuitenkin soveltua myös opetustarkoituksiin tai keinoksi herättää keskustelua alaan liittyvistä haasteista kollegoiden kesken tai kääntäjien järjestöissä. Infografiikat ovat vapaasti saatavilla tällä nettisivulla, ja jokainen voi jakaa niitä sosiaalisessa mediassa tai muilla itselleen hyödyllisillä kanavilla. Grafiikoita saa mieluusti kääntää eri kielille, joten jos olet kiinnostunut kääntämään grafiikkojamme, ota yhteyttä, niin voimme keskustella, miten sen toteuttaisimme. Tavoitteenamme on kasvattaa tietoisuutta av-kääntämisestä ja auttaa ihmisiä käymään asiantuntevaa keskustelua, joten olemme iloisia, jos infografiikoita käytetään kyseisiin tarkoituksiin niin laajasti kuin mahdollista. Infografiikat on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-NC-ND. 

Infografiikkaprojektiamme on rahoitettu Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL:n Kopiostoapurahan tuella. Olemme erittäin kiitollisia SKTL:n tarjoamasta tuesta, ja iloksemme voimme julkaista infografiikoista myös suomenkieliset käännökset Suomen av-kääntäjäyhteisön hyväksi. 

Infografiikkaprojekti on SubCommin perustajien Hannah Silvesterin ja Tiina Tuomisen sekä projektin työryhmän yhteistyön tulos. Haluaisimmekin siis kiittää koko työryhmää, jossa olivat mukana muun muassa: 

Selma Akseki

Sevita Caseres

Laura Dunbabin

Rita Menezes

David Orrego-Carmona

Amy Sexton

Marielle Steinpatz

On ollut ihanaa ja erittäin opettavaista työskennellä tämän projektin parissa asialleen omistautuneiden asiantuntijoiden kanssa. Työpajoissa on syntynyt mahtavia keskusteluja ja kaikkien osallistujien panos on ollut korvaamattoman tärkeä. Lisäksi haluamme kiittää koko SubCommin yhteisöä ja kaikkia, jotka ovat keskustelleet kanssamme infografiikoista ja jakaneet ideoitaan prosessin aikana. Suurkiitokset myös graafiselle suunnittelijallemme Hannah O’Connorille hänen ahkerasta ja asiantuntevasta työskentelystään koko suunnitteluprosessin ajan. 

The word 'Kiitos!' written in cursive script
Milatects123, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Tämä projekti on osoittanut, mitä SubCommin tapainen yhteisö voi saada aikaan, ja se muistuttaa meitä siitä, miksi ylipäätään perustimme SubCommin: tutkijat ja ammattilaiset kokoontuivat jakamaan kokemuksiaan ja asiantuntemustaan, ja tämän työn tulokset toivon mukaan edistävät koko av-käännösalaa. On meidän kaikkien eduksi, jos autamme muita näkemään, miksi tekstityskääntäminen on niin mielenkiintoista ja miksi se vaatii ammattitaitoisia asiantuntijoita ja hyviä työoloja. Toivomme, että nämä infografiikat auttavat ymmärtämään, mistä tekstityskääntämisessä on kyse ja edistävät alan kestävää tulevaisuutta.

Tämän sivun on kääntänyt suomeksi käännöstyöryhmä, johon kuuluvat Essi Hiidenvesi, Karoliina Eränummi, Reetta Smids ja Ella Sainio.

css.php